MAKEDONSKI JAZIK

Wednesday, September 27, 2006

GRAMATIKA-imenki

Dali razbravte sto se imenki? Dali gi prepoznavate imenkite vo izucenite tekstovi?
Mozete li samostojno da kazuvate primeri za imenki?